Jak udělat maturitu

Po internetu jsem hledal různé články jak se připravit na maturitu, různé rady a doporučení. To co jsem našel je napsáno zde.
Najdete tu také odkazy na další weby a odkazy na maturitní otázky ke stažení.

Maturita je zkouškou dospělosti. Je třeba si uvědomit proč jí potřebujete a jak jí dosáhnout. Důležité je zvrátit fenomén biflování pouček a jejich následné zopakování v písemkách nebo před učitelem/zkoušejícím a následného zapomění.

Na maturitu z češtiny je bezpodmínečně nutné mít načteno ke každému období dějin literatury. Čti dvě hodiny, pak přemýšlej, něco malinko si vypiš a hotovo. Není čas číst více. K obdobím musíš vědět souvislosti dějinného vývoje. Dobrá je kniha " Sofiin svět". Češtináři často nepomohou, a výklad tím ztrácí. Důležité je vzbudit v sobě zájem o probíranou látku a učit se komplexně, spíše než memorovat jednotlivá díla a autory. V případě memorování je látka zanedlouho zapomenuta.

Při přípravě na maturitu z nějakého předmětu si vždy k tomuto předmětu udělejte osnovu.

Maturita z angličtiny - víc než kde jinde je důležité umění mluvit. Matika, angličtina, etika & empatie & morálka & sebevědomí a sport a je to.

Vypracované maturitní otázky - http://www.maturita-online.wz.cz
Maturitní z literatury na Wikipedii: http://cs.wikibooks.org/wiki/Maturitní_otázky_z_literatury 


Osobní zkušenost z maturity (nemusí být aktuální):
Myslím že pokud to myslíte s maturitou vážně a snažíte se to naučit, učitelé se vás nebudou snažit potopit ale pomůžou vám při zkoušení. Není třeba ničeho se obávat. Funguje to asi tak že si nejdříve vyberete určitou otázku, tu si cca 15 minut v klidu rozmyslíte a uděláte si na papír poznámky (základní body o čem byste chtěli mluvit). Dále vás přizvou ke stolu a tam vás bude zkoušet váš učitel na daný předmět. Řeknete jakou jste si vylosovali maturitní otázku a začnete úvod. Vůbec se nebojte to téma pojmout ze široka. To spíše zapůsobí kladně. A prostě se s nimi bavíte a použijete logické myšlení. Chovejte se přirozeně. Nenechají vás ve štychu pokud se budete snažit mluvit. Maturita je nezbytnost. Stejně byste si jí museli pracně dodělávat. Takto to uděláte přijednom.

© Copyright 2007-2008-2012 http://czautohits.com